مناقصه خرید پله برقی تا تاریخ 24/01/1392
 آگهی مناقصه عمومی :
خرید پله برقی


      شرکت ساختماني هلال ایرانیان در نظر دارد عملیات خريد، حمل، نصب و راه اندازی چهار دستگاه پله برقی بصورت پکیج وارداتی مربوط به پروژه مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی هلال شیراز را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه تامین کنندگان توانمند و دارای صلاحیت و سوابق کاری مرتبط دعوت میگردد حداکثر  تامورخه24/1/1392 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی از شرکت مربوطه و ارائه رسید وجه پرداختی به مبلغ 500.000 ريال به حساب جاری شماره 1-10194638-110-326 نزد بانک پاسارگاد شعبه خیابان قائم مقام فراهانی کد 326 به نام این شرکت (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک پاسارگاد) بابت دریافت اسناد مناقصه، به دبیرخانه این شرکت واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، پلاک 16 ،ساختمان هلال، طبقه اول مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است. ضمناً هزینه چاپ آگهی كلاً به عهده برنده مناقصه خواهد بود.تلفن:88106058-021