آگهي مزايده عمومی فروش واحدهای تجاری مجتمع تجاری هلال شیراز
شركت ساختمانی هلال ایرانیان درنظر دارد تعدادی از واحدهای تجاری مجتمع تجاري  هلال شیراز واقع در قلب تجاری شهر شیراز  به نشانی خیابان لطفعلی خان زند؛بین چهارراه پانزده خردادوچهارراه خیرات؛نبش کوچه حجری رابا موقعيت عالي و از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. لذا بدينوسيله از كليه متقاضيان دعوت می گردد حداكثرظرف مدت یکهفته از تاريخ 18/3/92 جهت دريافت اسناد مزايده با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 500,000 ريال به حساب جاري 1-10194638-110-326  بانك پاسارگاد شعبه خيابان قائم مقام فراهانی كد 326 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک پاسارگاد) به نام اين شركت به دفتر مرکزی شرکت به نشاني: تهران خيابان شهيد دكتر بهشتي، خيابان قائم‌مقام فراهاني، كوچه شهيد ميرزاحسني، پلاك 16، ساختمان هلال، طبقه اول،واحد دبيرخانه و یا دفتر فروش مجتمع به نشانی فوق الذکر مراجعه و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن های 9و88106058-021 و 2355807-0711تماس حاصل نمايند.ضمناً ارائه معرفينامه براي اشخاص حقوقي جهت دريافت اسناد مزايده الزامي مي‌باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است. ضمناً هزینه چاپ آگهی كلاً به عهده برندگان مزایده خواهد بود.
 
نمای 3 بعدی مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی هلال شیراز