آگهي مزايده عمومی فروش واحدهای تجاري مجتمع تجاری هلال شاهرود
شركت ساختمانی هلال ایرانیان درنظر دارد تعدادی از واحدهای تجاری مجتمع تجاري درمانی هلال شاهرود واقع در قلب تجاری شهرستان شاهرود را به نشانی خیابان 22بهمن، نبش خیابان آزادگان با موقعيت عالي و از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. لذا بدينوسيله از كليه متقاضيان دعوت می گردد حداكثرظرف مدت یکهفته از تاريخ 18/3/92 جهت دريافت اسناد مزايده با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 500,000 ريال به حساب جاري 1-10194638-110-326  بانك پاسارگاد شعبه خيابان قائم مقام فراهانی كد 326 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک پاسارگاد) به نام اين شركت به دفتر مرکزی شرکت به نشاني: تهران خيابان شهيد دكتر بهشتي، خيابان قائم‌مقام فراهاني، كوچه شهيد ميرزاحسني، پلاك 16، ساختمان هلال، طبقه اول،واحد دبيرخانه و یا دفتر فروش مجتمع به نشانی فوق الذکر مراجعه و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن های 9و88106058-021 و 2221453-0273 تماس حاصل نمايند.ضمناً ارائه معرفينامه براي اشخاص حقوقي جهت دريافت اسناد مزايده الزامي مي‌باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است. ضمناً هزینه چاپ آگهی كلاً به عهده برندگان مزایده خواهد بود.

جهت رویت اطلاعات پروژه اینجا کلیک نمایید