استخدام

شرکت ساختمانی هلال ایرانیان از بین افراد واجد شرایط زیر به جهت تکمیل کادر پرسنلی دعوت به همکاری می نماید