مقدمه
شرکت ساختماني هلال ايرانيان در نظر دارد جهت دستيابي به بهترين ايده ها و طرح ها ، مسابقه طراحي نماي ساختمان اداري واقع در خيابان آيت الله طالقاني تهران، حد فاصل خيابان استاد نجات الهي و سپهبد قرني را برگزار  نمايد. به اين منظور از تمامي علاقمندان و متخصصان در زمينه هاي مرتبط دعوت ميشود تا در اين مسابقه شرکت نمايند. لازم به ذکر است اين مسابقه مطابق آيين نامه جامع برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي (مصوب 1381 شوراي انقلاب فرهنگي)  و تحت نظارت دبيرخانه دائمي مسابقات معماري و شهرسازي برگزار مي گردد.
شرایط داوطلبان شرکت در مسابقه
شرکت در مسابقه طراحي نماي ساختمان اداري شرکت ساختماني هلال ايرانيان واقع در خيابان آیت الله طالقاني تهران براي عموم علاقمندان به شرط دارابودن شرايط ذکرشده در اين بند آزاد خواهد بود. از آنجا که ميبايست داوطلبان شرکت در مسابقه ـ اعم از شخصيتهاي حقيقي و حقوقي ـ از لحاظ سابقه تحصيلي و حرفهاي، توانايي لازم براي طراحي نماي مجموعهاي با مقياس اين ساختمان اداري را داشته باشند، لازم است داوطلبان براي شرکت در مسابقه «گروه» تشکيل دهند و ثبت نام افراد به صورت انفرادي امکانپذير نيست. هر گروه ميبايست حداقل دو نفر عضو داشته باشد و يکي از اعضاي گروه به عنوان «سرگروه» معرفي گردد. لازم است سرگروه دانشآموخته کارشناسي رشته معماري (حداقل مدرک کارشناسي) باشد و اعضا اعم از عضو سرگروه و مابقي اعضا تنها ميتوانند در يک گروه ثبت نام نمايند. تعيين عضو سرگروه تنها به منظور انجام مکاتبات با دبيرخانه ميباشد و ارزش قانوني ديگري ندارد.
پيشنهاد ميگردد گروههاي تشکيلشده ترکيبي از تخصصهاي مختلف مانند معماري، طراحي شهري، مهندسي سازه ،مهندسي معماري گرايش هاي انرژي و تکنولوژي و يا طراحي صنعتي و گرافيک باشد. به عبارت ديگر ترجيح هيأت داوران مسابقه بر شرکت گروههايي در مسابقه است که ترکيبي از تخصصهاي مختلف باشند. با وجود اين، تشکيل گروههايي که فقط متشکل از تخصص معماري باشند منعي ندارد.
شخصيت هاي حقوقي الزامي براي تشکيل گروه ندارند ،با اين حال ترجيح بر معرفي گروه ميباشد.
ثبت نام
ثبت نام در مسابقه فقط از طريق درگاه الکترونيکي اين مسابقه به نشاني زير انجام خواهد شد.
http://www.iranianhelal.ir
لازم است داوطلبان براي ثبت نام به اين سايت  مراجعه و در قسمت دانلود فرم ثبت نام را دانلود وپس از پرينت ، پرکردن و مهر و امضا اسکن فرم تکميل شده را به آدرس ذيل ارسال  نمايند. به منظور اطلاع رساني و تبادل مکاتبات، لازم است در هر گروه يک نفر به منزله سرگروه معرفي شود و مشخصات وي در قسمت سرگروه ثبت شده باشد. تمامي افراد گروه ميبايست هنگام ثبت نام فايل کارنامه حرفهاي (رزومه) خود را به آدرس پست الکترونيکي زير ارسال نمايند.
irh.taleghanifacade@gmail.com
دبيرخانه پس از بررسي و تاييد مدارک يک کد رهگيري 10 رقمي از طريق پست الکترونيک براي شرکت کنندگان ارسال خواهد نمود. بديهي است آثار گروههايي که اقدام به بارگذاري مدارک خواسته شده در سايت مسابقه نکرده باشند ويا کد رهگيري دريافت ننموده باشند ،بررسي نخواهد شد.
شرکت کنندگان لازم است آگاه باشند دريافت نقشه هاي سازه و تاسيسات و اطلاعات تکميلي مربوط به مسابقه، منوط به ثبت نام در مسابقه ميباشد، و فايل نقشه ها و تصاوير لازم،  از طريق پست الکترونيک براي ايشان ارسال خواهد شد.بنابر اين لطفا قبل از اقدام به طراحي ثبت نام فرماييد.
هیات داوران
محمدرضا حائری مازندرانی

کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی


کوروش رفیعی

 کارشناسی ارشد معماری

مروارید قاسمی

کارشناسی ارشد معماری و طراحی شهری

علیرضا صبوری فرد(عضو علی البدل)

کارشناسی ارشد معماری


تقویم
مهلت ثبت نام  1395/10/15 الي 1395/11/20
آخرين مهلت ارسال آثار 1395/12/05
زمان داوري آثار   حداکثر تا  1395/12/12

زمان اهدا جوایز حداکثر 1396/01/30
جوایز
مقام نخست
400 ميليون ريال
مقام دوم
200 ميليون ريال
مقام سوم
150 ميليون ريال
در صورت صلاحديد هيات محترم داوران، پنج طرح نيز به عنوان طرح هاي قابل تقدير معرفي خواهد شد.
پاسخگویی به پرسش‌ها
در صورتي که شرکت کنندگان پس از مطالعه کامل اسناد مسابقه و بازديد از سايت پروژه پرسشي داشته باشند، ميتوانند اين پرسشها را در وبسايت مسابقه و از طريق ارسال  پست الکترونيک مطرح نمايند. پرسشها طي مدت حداکثر دوروز در وبسايت مسابقه پاسخ داده خواهد شد. ضمن آنکه متن تمامي پرسشها و پاسخها در وبسايت در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.