ذخیره مشخصات تماس شرکت در موبایل به صورت خودکار
لطفا در صورتیکه مویال شما دارای اسکنر QR-CODE میباشد، کد زیر را اسکن نمایید، اطلاعات تماس شرکت با نام Helaliranianدر موبایل شما ذخیره خواهد گردید.